Plaatselijke regels

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte paaltjes en witte markeringen op hekken en afrastering.
 • Grond in bewerking wordt aangegeven door blauwe paaltjes. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
 • Een kunststof afslag mat is integraal onderdeel van de baan, wanneer in gebruik als afslagplaats.
 • Indien sprake is van belemmering door het vangnet achter de hole van 6, 8 en 9 is de speler verplicht die belemmering te ontwijken door gebruik te maken van de droppingzones ( witte steen ).
 • Alle markeringen van hindernissen zijn vaste obstakels.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel is: Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen.

Aanwijzingen

 • Houdt u aan het baanreglement.
 • Let op voorrangsregels hole 4 en 7 ; afslaan op de tee van hole 7 heeft voorrang op de green van hole 4.
 • Het is verboden driving-range ballen te gebruiken in de baan; bij overtreding verwijdering van de baan door greenkeeper of baanbeheerder.
 • Correcte kleding en golfschoeisel is verplicht.
 • Repareer altijd pitchmarks.
 • Hark bunkers altijd goed aan.
 • Geen trolley op de green en tussen bunker en green.
 • Meldt bij de receptie als u uw golfbal bij hole 6 buiten de baan heeft geslagen.
 • U dient altijd de aanwijzingen van het baanpersoneel op te volgen.

Handige documentent

Scorekaart

Handicap tabel