Plaatselijke regels / Local Rules

Van de Baancommissie en de Greenkeeper over het baanonderhoud
Inmiddels heeft het najaar zijn intrede gedaan en hier horen ook een aantal “bijzondere” werkzaamheden bij.
Een klein opsomming van wat we nog gaan en moeten doen in de winter:
Het kappen van een aantal bomen
- de Fraxinus excelsior (gewone es) bij hole 9 is aangetast door de Essenziekte
- de 2 Alnus glutinosa (els) aan de linkerkant van green 6 kappen
- de Fraxinus excelsior, tussen de green van hole 6 en de tee van hole 3 aan de waterkant, kappen. Is nl. ook aangetast door de
Essenziekte.