Stichting Handicart


Stichting Handicart

Het kan gebeuren dat door een korte of lang lopende blessure het golfen in de knel komt.

De stichting Handicart stelt minder valide golfers in staat om toch te blijven golfen.

Op veel clubs in Nederland (niet bij de VGC) zijn handicarts door de stichting geplaatst die door Handicart pashouders tegen een gering tarief  kunnen  worden gehuurd. Om van de handicarts gebruik te kunnen maken moet je lid worden van de stichting Handicart (www.handicart.nl)

Daartoe hebben alle verenigingen een consul, die dit lid worden faciliteert en je van alle informatie kan voorzien.

Bij de VGC is Edward Robberegt de consul.

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Edward is te bereiken via de mail erobberegt@xs4all.nl.