GOLFBAAN GESLOTEN TOT EN MET 6 APRIL

Beste leden van VGC,

Hieronder recente berichten van Sportfondsen met betrekking tot het zwembad, maar ook met betrekking tot onze golfbaan. De golfbaan wordt ook gesloten. In eerste instantie is getracht de golfbaan open te houden, maar gelet op de adviezen van NGF en NOCNSF is besloten ook de golfbaan te sluiten.

vriendelijke groet, het bestuur VGC

Geachte bezoekers,

Vanwege de scherpere maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus zijn de horeca- en sportfaciliteiten in onze accommodaties met ingang van zondag 15 maart om 18.oo uur gesloten tot en met 6 april.

Bovenstaande is van toepassing op: zwembad Het Wedde, sporthal De Vliethorst, Frans de Vette zaal, gym- en turnzaal De Voorsprong, Krimwijkzaal, het Cultureel Centrum en golfbaan Het Wedde.

Het spijt ons dat wij de deuren van onze accommodatie hebben moeten sluiten. De gezondheid van onze bezoekers en medewerkers heeft onze hoogste prioriteit en wanneer we deze niet kunnen garanderen is tijdelijk sluiting noodzakelijk. Wij vertrouwen op uw begrip.

Indien u komt voor een van onze partners (bijvoorbeeld een vereniging die bij ons inhuurt), neem dan rechtstreeks contact op met uw verenigingsbestuur.

Hieronder lees je hoe we je tegemoet komen qua kosten:

Voor onze zwemgasten:

Abonnementen/leskaarten/meerbadenkaarten worden automatisch verlengd

Golfers:

Hierover zullen we u later berichten.

Huurders sporthal en overige accommodaties:

Niet genoten uren worden niet in rekening gebracht

Volg onze social media en website over de ontwikkelingen.

Wij hopen dat we je snel weer kunnen ontvangen in onze accommodatie.

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Sportfondsen Voorschoten BV

Gerard van Hal, directeur

Volg de ontwikkelingen op onze website:

Bestuursbesluit: geen groepsactiviteiten t/m 31 maart

foto: AD.nl

Landelijke maatregelen
Het kabinet heeft op 12 maart 2020 maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Daarnaast roept het kabinet alle Nederlanders op om hun sociale contacten in de komende periode sterk te verminderen. De NGF en NVG ondersteunen deze oproep samen met het NOC*NSF en andere sportbonden. Lees meer op ngf.nl/corona

Advies NGF en NVG
De NGF en NVG hebben de oproep van het kabinet ‘vertaald’ naar maatregelen die golfclubs kunnen nemen. De NGF en NVG adviseren om de beleidslijn van het NOC*NSF en de sportbonden te volgen en álle georganiseerde en/of groepsactiviteiten t/m 31 maart 2020 af te gelasten.

Bij georganiseerde en/of groepsactiviteiten moet men denken aan (oefen)wedstrijden en trainingen, maar ook aan overleggen, vergaderingen en vieringen. Op landelijk en internationaal niveau zijn al diverse wedstrijden en trainingen afgelast.

Bestuursbesluit VGC: geen groepsactiviteiten t/m 31 maart
Het bestuur geeft gehoor aan de oproep van het kabinet en de adviezen van de NGF en de NVG. Daarom heeft het bestuur besloten om álle groepsactiviteiten t/m 31 maart 2020 af te gelasten.
Dit houdt voor de VGC in dat de maandag- en woensdaginloop en de openingswedstrijden op 22 maart geen doorgang zullen vinden. Zoals eerder gemeld zal ook de ALV op 18 maart geen doorgang vinden.

Komende periode
Het golfleven hoeft in de komende periode niet volledig stil te staan. Vooralsnog blijven baan, clubhuis en horeca volgens de gebruikelijke tijden geopend. Golfers kunnen starttijden boeken. Het bestuur benadrukt daarbij dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus.

Het bestuur rekent op ieders medewerking en adviseert daarom dringend om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Blijf thuis bij verkoudheid, niezen en hoesten. Ook als dit niet gepaard gaat met koorts. Zorg dat je zo min mogelijk in contact met anderen komt.

Verder: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. Schud geen handen en vermijd omhelzingen/begroetingszoenen. Gebruik je eigen waterfles.

Bestuur Voorschotense Golfclub

Flip Rothbarth, voorzitter

Uitnodiging ALV

Update 13 maart: Wegens corona gaat de ALV niet door.


Beste leden van VGC,

Hierbij nodigt het bestuur van de Voorschotense Golfclub u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die op woensdag 18 maart 2020 om 20.00 uur in de Espresso Bar Het Wedde wordt gehouden.
Alle relevante jaarstukken zullen ongeveer twee weken voor de ALV toegestuurd worden.

Het bestuur hoopt velen van u deze avond te mogen begroeten

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Tineke van Rijn, secretaris VGC

VRIJWILLIGERS VOOR HET VOORSCHOTEN OPEN GEVRAAGD

Beste leden van VGC,

Op 16 mei 2020 wordt de 13e editie gehouden van het 2-jaarlijkse Voorschoten Open Golftoernooi.

Neem eens een kijkje op de website: www.voorschotenopen.nl

Het Organisatiecomité, bestaande uit Jan Spit, Hans Dijksterhuis, Rinze Bulstra, Thea van Os en Tineke van Rijn, is druk bezig met de voorbereiding.

Voor het houden van zo’n golfwedstrijd (door alle parken van Voorschoten heen) zijn veel vrijwilligers
nodig.
Deze mail is bedoeld als oproep aan alle leden om zich aan te melden als vrijwilliger op 16 mei 2020.

Je kunt je als vrijwilliger aanmelden bij Jan Spit. Hij kan je alles over de rol van vrijwilliger vertellen.
Email: janspit4@gmail.com

Vriendelijke groet,

Tineke van Rijn, secretaris VGC

Alvast hartelijk dank voor alle medewerking.

Inschrijven voor het Voorschoten Open 2020 !!

Beste leden, U, uw familie, vrienden, buren etcetc. kunnen nu inschrijven voor het Voorschoten Open 2020 !!!

Op de website www.voorschotenopen .nl kunt u inschrijven per persoon met meerdere personen en zelfs een complete 4-persoons flight.

De complete opbrengst van dit prachtige evenement gaat naar een goed doel. U steunt met uw inschrijving de Stichting Kinderboerderij Voorschoten !

HOORT ZEGT HET VOORT !!

Hole-in-one !!

Tijdens de, altijd heel gezellige, maandagmiddag inloop op 3 februari 2020. heeft Carmen Dijksterhuis op hole 4 een hole-in-one geslagen ! Van harte gefeliciteerd Carmen !