Activiteiten van de club

De Voorschotense Golfclub (VGC) organiseert zeer veel activiteiten voor de leden van de club gedurende het hele jaar.

Wedstrijden

Doordeweeks, maar ook op diverse weekenden in het jaar zijn er wedstrijden voor leden van VGC op golfbaan Het Wedde. Deze wedstrijden worden volgens verschillende spelvormen gespeeld. De wedstrijd en de spelvorm staat vermeld in de kalender.

Meer informatie over de teams van VGC binnen de NGF competitie is te vinden op onderstaande link:

NGF competitie informatie

Activiteiten voor de jeugd

De jeugdcommissie bestaat uit Paul Kooijman, Maud Robberegt, Rinze Bulstra en Helma Flaton.

De activiteiten die voor de jeugd georganiseerd worden bestaan afhankelijk van het niveau, en van voldoende deelnemers, uit:

  • Elke 4 weken (begeleid) een kaart lopen op golfbaan Het Wedde
  • Elke 4 weken een wedstrijdje op golfbaan Het Wedde

Verder is deze commissie verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de jeugdcompetitie.

Alle activiteiten worden via het e-mailadres jeugd@vgcgolf.nl aangekondigd en vaak via een speciale jeugd appgroep begeleid. Vragen kunt u ook naar dit e-mailadres opsturen.


Activiteiten van de Regel- en handicapcommissie

De Regel en Handicap commissie wordt gevormd door Mieke Beishuizen en Maud Robberegt, bijgestaan door de Regelcommissaris in de persoon van Rinze Bulstra en gedrieën regelen zij alle regel – en handicap zaken. Een handicap is de registratie van je golfcapaciteiten, en niet van je beste golfprestatie!

Zij organiseren voor alle golfers regelbijeenkomsten om de regels te oefenen en uit te leggen, nemen bij beginnende golfers het theorie examen af, kennen handicap 54 toe aan beginnende golfers en helpen alle leden zo nodig bij het invoeren van Q (qualifying) kaarten.

Eén keer per jaar (eind december of begin januari) neemt de commissie de handicap van alle leden onder de loep in de zogenaamde handicapreview en kan op basis van gelopen kaarten in dat jaar een handicap naar boven of naar beneden bijstellen. Ook draagt de commissie in samenwerking met Sportfondsen zorg voor de scorekaarten.

De commissie heeft als e-mailadres regelhandicap@vgcgolf.nl en is altijd bereid te helpen en uitleg te geven bij regelproblemen.


Stichting Handicart

Het kan gebeuren dat door een korte of lang lopende blessure het golfen in de knel komt.

De stichting Handicart stelt minder valide golfers in staat om toch te blijven golfen.

Op veel clubs in Nederland (niet bij de VGC) zijn handicarts door de stichting geplaatst die door Handicart pashouders tegen een gering tarief  kunnen  worden gehuurd. Om van de handicarts gebruik te kunnen maken moet je lid worden van de stichting Handicart (www.handicart.nl)

Daartoe hebben alle verenigingen een consul, die dit lid worden faciliteert en je van alle informatie kan voorzien.

Bij de VGC is Edward Robberegt de consul.

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Edward is te bereiken via de mail erobberegt@xs4all.nl.