Bestuursbesluit: geen groepsactiviteiten t/m 31 maart

foto: AD.nl

Landelijke maatregelen
Het kabinet heeft op 12 maart 2020 maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Daarnaast roept het kabinet alle Nederlanders op om hun sociale contacten in de komende periode sterk te verminderen. De NGF en NVG ondersteunen deze oproep samen met het NOC*NSF en andere sportbonden. Lees meer op ngf.nl/corona

Advies NGF en NVG
De NGF en NVG hebben de oproep van het kabinet ‘vertaald’ naar maatregelen die golfclubs kunnen nemen. De NGF en NVG adviseren om de beleidslijn van het NOC*NSF en de sportbonden te volgen en álle georganiseerde en/of groepsactiviteiten t/m 31 maart 2020 af te gelasten.

Bij georganiseerde en/of groepsactiviteiten moet men denken aan (oefen)wedstrijden en trainingen, maar ook aan overleggen, vergaderingen en vieringen. Op landelijk en internationaal niveau zijn al diverse wedstrijden en trainingen afgelast.

Bestuursbesluit VGC: geen groepsactiviteiten t/m 31 maart
Het bestuur geeft gehoor aan de oproep van het kabinet en de adviezen van de NGF en de NVG. Daarom heeft het bestuur besloten om álle groepsactiviteiten t/m 31 maart 2020 af te gelasten.
Dit houdt voor de VGC in dat de maandag- en woensdaginloop en de openingswedstrijden op 22 maart geen doorgang zullen vinden. Zoals eerder gemeld zal ook de ALV op 18 maart geen doorgang vinden.

Komende periode
Het golfleven hoeft in de komende periode niet volledig stil te staan. Vooralsnog blijven baan, clubhuis en horeca volgens de gebruikelijke tijden geopend. Golfers kunnen starttijden boeken. Het bestuur benadrukt daarbij dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus.

Het bestuur rekent op ieders medewerking en adviseert daarom dringend om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Blijf thuis bij verkoudheid, niezen en hoesten. Ook als dit niet gepaard gaat met koorts. Zorg dat je zo min mogelijk in contact met anderen komt.

Verder: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. Schud geen handen en vermijd omhelzingen/begroetingszoenen. Gebruik je eigen waterfles.

Bestuur Voorschotense Golfclub

Flip Rothbarth, voorzitter